FANDOM


220px-Shinsengumi-Uniformen

Shinsengumi Uniformen

'Kommandant (局長 Kyokuchô)

Kondo Isami

Vize Kommandant (副長 Fukuchô)

Hijikata Toshizo

General Sekretär (総長 Sôchô)

Yamanami Keisuke

Generalstabsoffizier (参謀 Sanbô)

Ito Kashitaro

Kapitäne (組長 Kumichô)

(一番組組長 Kommandant der 1. Einheit) Okita Souji

(二番組組長 Kommandant der 2. Einheit) Nagakura Shinpachi

(三番組組長 Kommandant der 3. Einheit/ Schlacht von Aizu) Saitou Hajime

(四番組組長 Kommandant der 4. Einheit) Matsubara Chuji

(五番組組長 Kommandant der 5. Einheit) Takeda Kanryusai

(六番組組長 Kommandant der 6. Einheit) Inoue Genzaburo

(七番組組長 Kommandant der 7. Einheit) Tani Sanjuro

(八番組組長 Kommandant der 8. Einheit) Todo Heisuke

(九番組組長 Kommandant der 9. Einheit) Suzuki Mikisaburo

(十番組組長 Kommandant der 10. Einheit) Harada Sanosuke

Spione, Ermittler (監察方 Kansatsugata)

Yamazaki Susumu, Asano Kaoru, Shinohara Tainoshin, Arai Tadao, Hattori Takeo, Ashiya Noboru, Yoshimura Kanichiro, Ogata Shuntaro(späterer Kapitän), Oishi Kuwajiro, Yasutomi Saisuke(späterer Vize Kommandant)

Unteroffiziere (伍長 Gochô)

Abe Juro, Hashimoto Kaisuke, Hayashi Shintaro, Ibaraki Tsukasa, Ikeda Kotaro Ito Tetsugoro, Kano Washio, Kawashima Katsuji, Kazurayama Takehachiro, Kondo Yoshisuke, Kumebe Masachika, Maeno Goro, Nakamura Kosaburo, Nakanishi Noboru, Obara Kozo, Okuzawa Eisuke, Ozeki Masajiro Shimada Kai, Tomiyama Yahei

Buchhalter (勘定方 Kanjôgata)

Kawai Kisaburo, Ozeki Yashiro, Sakai Hyogo, Kishijima Yoshitaro

Mibu Roshigumi (壬生 浪士組)

Serizawa Kamo (Kommandant) Niimi Nishiki (Kommandant, später Vize Kommandant) Abiru Eisaburo, Endo Joan, Hirama Jusuke, Hirayama Gorô, Iesato Jirô, Kamishiro Jinnosuke, Kasuya Shingoro, Negishi Yuzan, Noguchi Kenji, Saeki Matasaburô, Shimizu Goichi, Suzuki Chozo, Tonouchi Yoshio

weitere Mitglieder(über 400)

Adachi Ringoro, Amaji Issen, Aoyagi Makitayu, Aridoshi Kango, Echigo Saburo, Fujimoto Hikonosuke, Furukawa Kojiro, Hayashi Shintaro, Ichimura Tetsunosuke, Ikeda Shichisaburo, Inoue Taisuke, Ishii Yujiro, Ito Tetsugoro, Kato Higuma, Kawai Tetsugoro, Kikuchi Tanomu, Kiyohara Kiyoshi, Kondo Shuhei, Kondo Yoshisuke, Matsumoto Kijiro, Matsumoto Sutesuke, Mazume Ryutaro, Mazume Shinjuro, Mori Tsunekichi, Nakajima Nobori, Nakamura Goro, Nomura Risaburo, Ono Uchu, Otani Ryosuke, Saito Ichidakusai, Saito Seiichiro, Sano Shimenosuke, Sasaki Kuranosuke, Shibata Hikosaburo, Shibayama Tokusaburo, Shinozaki Shinpachiro, Soma Kazue, Tachikawa Chikara, Takagi Gojiro, Takebe Ginjiro, Takenouchi Takeo, Tamura Ginnosuke, Tomikawa Juro, Tanaka Torazo, Tani Mantaro, Tanigawa Tatsukichi, Taniguchi Shirobe, Taoka Taro, Yamano Yasohachi

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält folgende Unterkategorie:

A

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki